Ymgynghori

Mae ymgynghorwyr BAAF yn defnyddio sylfaen gadarn o arbenigedd rhyng-ddisgyblaethol er mwyn hybu a datblygu safonau uchel ym maes maethu, mabwysiadu a gofal plant.

Gallwn ddarparu gwasanaeth ymgynghori ar bob agwedd ar bolisi, gweithdrefn ac arfer ym maes mabwysiadu, maethu a gofal plant yn gyffredinol a/neu ddarparu arbenigedd allanol ar gyfer achosion cymhleth penodol.

Ar y dudalen hon:

> Gallwn gynnig gwasanaeth ymgynghori ar...
> Manylion cyswllt

Gallwn gynnig gwasanaeth ymgynghori ar...

 • Adolygiadau cynhwysfawr o wasanaethau mabwysiadu a maethu asiantaethau.
 • Adolygiadau o waith cynllunio asiantaethau ar gyfer lleoliadau parhaol.
 • Cynllunio ar gyfer plant unigol.
 • Anghenion lleoliad plant penodol.
 • Materion cyswllt.
 • Materion brodyr a chwiorydd.
 • Ymgynghori ôl-leoliad.
 • Asesu teuluoedd.
 • Agweddau ar hil a diwylliant.
 • Cyfarfodydd amhariad.
 • Gwaith stori bywyd.
 • Materion cymorth mabwysiadu.

Manylion cyswllt

Rydym bellach wedi sefydlu rota dyletswydd ar gyfer delio ag ymholiadau dros y ffôn / e-bost. Rydym yn cynnal dwy sesiwn yr wythnos, dydd Llun a dydd Iau 9.00 - 12.00 hanner dydd.

BAAF Cymru Caerdydd 7 Ty Cleeve House, Lambourne Cres, Caerdydd CF14 5GP Ffôn: 029 2076 1155 Ffacs: 029 2074 7934 e-bost: cardiff@baaf.org.uk BAAF Cymru Y Rhyl Canolfan Fusnes Morfa Clwyd 84 Fford Marsh Y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 2AF Ffôn: 01745 336 336 e-bost: rhyl@baaf.org.uk