Logo

Duties entail undertaking the full range of adoption recruitment, assessment & child placement activity and support in Mid and North Wales.

We offer competitive rates of pay, regular supervision and practice updates, with the opportunity to attend some team training events.  

If you wish to know more please contact Anna Nyamhotsi, Melanie Oates or Martina McCrossan at 28 Park Place, Cardiff CF10 3BA. Tel No: 029 2066 7007. Alternatively email us your CV with a covering letter and contact number to [email protected] and one of us will be in touch.    Our Website is: www.adoptionwales.org

Should you be successful we would require you to complete a DBS check and formal application. We would also need to be provided with your social work registration and insurance details.   

Ydach chi’n weithiwr cymdeithasol mabwysiadu profiadol sydd yn edrych am waith annibynnol fel asesydd?  Os yr ydych, buasem yn falch o glywed gennych. 

Mae cyfle cyffrous wedi dod ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol i weithio gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant.  Rydym yn Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol fywiog a ffyniannus sy’n darparu Gwasanaeth Mabwysiadu ledled Cymru a Henffordd.  

Rydym angen Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol, creadigol a blaengar sydd a o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn mabwysiadu neu leoliad plentyn a theulu i ymuno â'n tîm.


Mae dyletswyddau'n golygu ymgymryd â'r ystod lawn o weithgarwch recriwtio, asesu a chynorthwyo lleoliadau plant mewn Canolbarth a Gogledd Cymru.

Rydym yn cynnig cyfraddau tâl cystadleuol, goruchwyliaeth rheolaidd a diweddariadau ymarfer, gyda'r cyfle i fynychu rhai digwyddiadau hyfforddi tîm.  

Os hoffech wybod mwy cysyllter a Anna Nyamhotsi, Melanie Oates neu Martina McCrossan yn 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA. Ffôn: 029 2066 7007. Neu ebostiwch ni gyda eich CV, llythyr eglurhaol a rhif cyswllt - [email protected] ac mi fydd un ohonom mewn cysylltiad.  Ein gwefan ydi: www.adoptionwales.org

Os byddwch yn llwyddiannus, byddem yn ei gwneud yn ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS a chais ffurfiol. Hefyd, byddai angen i ni gael eich manylion cofrestru gwaith cymdeithasol ac yswiriant.   
 

To apply...

Name:

Anna Nyamhotsi/Mel Oates/Martina McCrossan

Telephone:

029 20 667007

Email:

[email protected]

Website:

https://www.adoptionwales.org/