Logo

Duties entail undertaking the full range of adoption recruitment, assessment & child placement activity and post placement / post adoption support. 

We provide a supportive working environment with a strong emphasis on individual & team development. 

10% pension contribution + comprehensive BUPA cover.  Essential car user’s allowance.  

St David’s is committed to achieving equal opportunities. 
 
A recognised social work qualification applies.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Cymdeithas Plant Dewi Sant; rydym yn Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol fywiog sy’n darparu Gwasanaeth Mabwysiadu ledled Cymru.
Rydym angen Gweithiwr Cymdeithasol creadigol a blaengar sydd a o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn mabwysiadu neu leoliad plentyn a theulu i ymuno â'n tîm. Mae ein swyddfa’n lleoledig yng Nghaerdydd, ond byddwn ni’n croesawu ceisiadau o weithiwr cymdeithasol sy’n byw ledled Cymru. Rydym yn cefnogi weithio hyblyg a croesewir ceisiadu am rannu’r swydd.
Mae dyletswyddau'n golygu ymgymryd â'r ystod lawn o weithgarwch recriwtio, asesu a chynorthwyo lleoliadau plant, a cefnogaeth ar ol lleoliad/mabwysiadu.
Rydym yn rhoi swyddfa cefnogol gyda canolbwynt ar datblygiad y tîm a phersonol.
10% cyfraniad pensiwn + yswiriant iechyd BUPA. Talu am defnydd hanfodol o gar. Mae Cymdeithas Plant Dewi sant wedi ymrwymo i gyfleusterau cydraddol

Available on request - see website

To apply...

Name:

Anna Nyamhotsi/Mel Oates/Martina McCrossan

Telephone:

029 20 667007

Email:

[email protected]

Website:

https://www.adoptionwales.org/